Datganiad preifatrwydd

Bydd y data personol a gasglwyd ar y ffurflen hon yn cael ei defnyddio i gysylltu â chi mewn perthynas â’r cynllun grant.

Bydd yn cael ei brosesu oherwydd rhwymedigaeth gyfreithiol neu oherwydd ei bod yn dasg gyhoeddus.

Ceir gwybodaeth bellach am ein Rhybudd Preifatrwydd. Bydd y ddolen hon yn agor tab newydd yn eich porwr.

Gallwch ofyn am gopi caled drwy ffonio gwasanaethau cwsmer yr Adran Dai ar 01248 752 301 neu 07971 156 155.