YEIP WP4: Professionals Survey (Swedish)
1. Välkommen
0%
Denna undersökning är riktad till dig som jobbar med ungdomar inom följande typ av verksamhet: skola, universitet, fängelse/ungdomsvård och inom civilsamhället. Undersökningen tar mindre än 8 minuter att genomföra och alla svar registreras anonymt. Alla som deltar i undersökningen är med i dragningen av ett stipendium för att delta i IARS internationella konferens i London 2020 (300 euro för boende utanför Storbritannien och 100 euro inom). Undersökningen är en del av ett projekt finansierat av Europeiska Kommissionen, YOUTH EMPOWERMENT AND INNOVATION PROJECT (YEIP), med målet att ta fram positiva metoder för hur vi hanterar radikalisering bland ungdomar. Om du som svarande ställs inför en fråga du inte vill besvara har du rätt att avstå. För mer information om projektet, se www.yeip.org. Alla resultat från undersökningen och relaterade nyheter presenteras på hemsidan och facebook ”YEIP Project”. För kontakt: yeip@iars.org.uk. Tack för att du deltar!
Check out our survey templates or create your own.