CX AWARDS Konference 2020
 

1. V jaké kategorii soutěžíte? *

 

2. PROČ

SITUACE / VÝZVA
  • Představte celkový kontext projektu
  • Definujte konkrétní příležitosti a výzvy, kterým jste čelili a popište, jak jste se situací pracovali.

CÍLE
  • Definujte cíle, kterých jste chtěli dosáhnout a vysvětlete proč. Popište cíl konkrétně a stručně.
*

 

3. JAK
  • Popište jakou strategii jste pro dosažení cíle zvolili
  • V krátkosti shrňte průběh projektu
  • Vyzdvihněte, co se v průběhu osvědčilo a co fungovalo, ale i nefungovalo
*

 

4. CO
  • Popište výsledky, kterých jste dosáhli a zda jste naplnili váš cíl
  • Vyzdvihněte to, co se vám v projektu povedlo a na co jste hrdí
*

 

5. Projekty necháme vyhodnotit účastníky konference, a proto prosíme o zaslání vizuálu, který projekt doplní a účastníci si ho díky tomu lépe zapamatují. Může jít o fotku z průběhu, o plakát, obrázek...cokoli, co vystihne a podpoří přihlášený projekt. Vizuály zasílejte na beata.benediktova@clientology.cz *

 

6. Děkujeme, že vytváříte lepší svět pro zákazníky :)

Zanechte nám prosím Vaše jméno a kontakt: *

Powered by SmartSurvey
Check out our survey templates or create your own.