Adborth ar y wybodaeth am y carchar

0%

Rhoi adborth ar y wybodaeth am y carchar

Defnyddiwch y ffurflen hon i roi gwybod i ni os ydych chi’n meddwl bod rhywbeth yn anghywir neu wedi newid.

Bydd y wybodaeth rydych chi’n ei darparu yn cael ei thrin yn gwbl gyfrinachol ac yn cael ei defnyddio i wella ansawdd a chywirdeb gwybodaeth am garchardai ar GOV.UK.

Mae rhoi adborth yn wirfoddol. Os byddwch yn newid eich meddwl, gallwch adael unrhyw bryd.

Mae’r ffurflen wedi cael ei chreu gyda SmartSurvey a bydd eich gwybodaeth yn cael ei rheoli yn unol â pholisi preifatrwydd SmartSurvey.