CIW - Childcare & Play - Childcare Younger Child

CIW logo


0%
 
Arolwg adborth ar ble y cewch ofal yn ystod y dydd
Plant 8 oed ac iau

 
Mae eich barn am ble rydych yn mynd i gael gofal yn ystod y dydd yn bwysig iawn i ni.

Disgrifiwch y lleoliad i ni. Bydd eich meddyliau a'ch syniadau yn ein helpu i ddod i wybod am eich gofal a'r staff. Ni fyddwn yn dweud yr hyn y byddwch yn ei rannu รข ni wrth y bobl sy'n gofalu amdanoch. 

Os nad ydych yn gwybod beth yw enw neu gyfeiriad y gwasanaeth, gofynnwch i oedolyn eich helpu.