CIW - Care Home - Children and Young People

CIW logo


0%
 
Arolwg adborth ar eich cartref gofal

Maebarn y bobl sy'n defnyddio, yn byw neu'n gweithio mewn gwasanaeth gofal ynbwysig i ni. Maent yn ein helpu i lunio barn ar y ffordd y mae gwasanaeth a'istaff yn helpu i hyrwyddo llesaint pobl.

A fyddech cystal â chymrydychydig funudau i roi eich barn am y gofal a ddarperir i chi yn eich cartrefgofal.

Mae eichsylwadau unigol yn gyfrinachol ac ni fyddwn yn eu rhannu â'r bobl sy'ndarparu'r gwasanaeth. Os byddai'n wellgennych siarad â ni am eich adborth, cysylltwch â ni ar 0300 7900 126.