CIW - Domiciliary Support Service - Family, Carers and Friends

CIW logo


0%
 
Arolwg adborth i deulu, gofalwyr a ffrindiau pobl sy’n cael gwasanaethau cymorth cartref

Mae barn y bobl sy’n defnyddio, yn byw neu’n gweithio mewn gwasanaeth gofal yn bwysig i ni. Maent yn ein helpu i lunio barn am y ffordd y mae gwasanaeth a’i staff yn helpu i hyrwyddo llesiant pobl.

A fyddech cystal â chymryd ychydig funudau i roi eich barn am y gwasanaeth a ddarperir i’r aelod o’ch teulu/eich ffrind gan wasanaeth cymorth cartref.

Nid oes angen i chi nodi eich enw na’ch manylion cyswllt, oni fyddwch am wneud hynny, neu os hoffech siarad â ni. Mae eich sylwadau unigol yn gyfrinachol a dim ond yr arolygydd fydd yn eu gweld.