CIW - Fostering Service - Carer

CIW logo


0%
 
Arolwg Adborth i ofalwyr maeth

Mae barn y bobl sy'n defnyddio, yn byw neu'n gweithio mewn gwasanaeth gofal yn bwysig i ni. Maent yn ein helpu i lunio barn am y ffordd y mae gwasanaeth a'i staff yn helpu i hyrwyddo llesiant pobl.

A fyddech cystal â chymryd ychydig funudau i roi eich barn am weithio fel gofalwr maeth.

Mae eich sylwadau unigol yn gyfrinachol ac ni fyddwn yn eu rhannu â'r bobl sy'n darparu'r gwasanaeth. Os byddai'n well gennych siarad â ni am eich adborth, cysylltwch â ni ar 0300 7900 126.