Holiadur Cyngor Cymuned Llandwrog

0%

1. Oes ganddoch chi ddiddordeb mewn gwella eich ardal leol? Mae Cyngor Cymuned Llandwrog eisiau eich barn a’ch syniadau.
Tudalen 1 o 2

Pam llenwi’r holiadur? Mae Cyngor Cymuned Llandwrog yn awyddus i glywed eich barn a’ch awgrymiadau am sut y gellir gwneud gwelliannau i’r ardal. Rydym bob amser yn agored i syniadau ar gyfer prosiectau newydd sydd yn bwysig i’r gymuned. Rydym hefyd yn cydnabod bod lle i ddatblygu sut rydym yn rhannu gwybodaeth a chyfathrebu gyda’r gymuned, ac yn awyddus i dderbyn eich syniadau am y sut gellir gwneud hynny.