Arolwg Defnyddwyr e-Seren

Cyflwyniad

 
Hoffem gael adborth am wasanaeth e-Seren drwy ofyn i ti lenwi arolwg byr.

Er mwyn ein helpu i ehangu a datblygu’r wefan, byddai diddordeb gennym wybod pam rwyt ti’n defnyddio tudalennau e-Seren, am beth rwyt ti’n chwilio, a pha adnoddau neu wybodaeth sydd fwyaf buddiol i ti.

Bydd yr arolwg ond yn cymryd rhai munudau i’w lenwi – mae’r cwestiynau yn rai dewisol, a rhaid dewis o’r atebion sy’n cael eu cynnig.

Diolch.


Hysbysiad preifatrwydd