Gedulo sunkumų ir įveikos tyrimas

0% 
 


Kviečiame Jus dalyvauti moksliniame tyrime „Užsitęsusio gedulo rizikos ir apsauginiai veiksniai“, kurį atlieka Vilniaus universiteto Psichotraumatologijos centro mokslininkai, bendradarbiaudami su Utrecht universiteto mokslininkais iš Nyderlandų. Žemiau pateikiame informaciją, kad galėtumėte apsispręsti dėl dalyvavimo šiame tyrime.

Koks šio tyrimo tikslas?
Tyrimu siekiama geriau suprasti gedulo po artimojo netekties reakcijas ir jų rizikos bei apsauginius veiksnius. Tyrimo rezultatai prisidės prie geresnio apsunkinto gedulo reakcijų atpažinimo Lietuvoje. Kartu, tyrime bus vertinama, kaip su COVID-19 pandemija susiję veiksniai siejasi su gedulo reakcijomis bei kitais psichikos sveikatos sunkumais.   

Ką turėsiu daryti, jei sutiksiu dalyvauti tyrime?
Jums sutikus dalyvauti tyrime, prašysime užpildyti klausimyną internetu atsakant į klausimus apie Jūsų artimojo mirtį bei Jūsų psichologinę savijautą. Klausimyno pildymas įprastai trunka apie 10-15 min.
 
Ar aš privalau dalyvauti?
Jūsų dalyvavimas tyrime yra savanoriškas ir priklauso tik nuo Jūsų asmeninio apsisprendimo. Jeigu Jūs sutiksite dalyvauti tyrime, galėsite bet kuriuo metu persigalvoti ir nutraukti savo dalyvavimą, nepateikiant atsisakymo priežasties. Jūs taip pat turite galimybę bet kuriuo metu pareikalauti, kad Jūsų duomenys būtų pašalinti iš tyrimo ir nebūtų analizuojami.
 
Kaip bus naudojama mano pateikta informacija?
Jūsų asmeninė informacija nebus renkama, o visa Jūsų pateikta informacija bus konfidenciali. Duomenys bus tvarkomi ir saugomi, remiantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Vilniaus universiteto dokumentų saugojimo ir tvarkymo dokumentais. Prie Jūsų pateiktų duomenų prieigą turės tik šio tyrimo tyrėjai, bus analizuojami tik apibendrinti visų dalyvių duomenys.
 
Kaip bus naudojami tyrimo metu gauti rezultatai?
Tyrimo rezultatai bus naudojami rengiant mokslines publikacijas bei praktines rekomendacijas. Visi tyrimo dalyviai turės galimybę susipažinti su apibendrintais tyrimo rezultatais, kuriuos planuojama skelbti mokslo darbuose.
 
Kokia numatoma dalyvavimo nauda?
Jūsų dalyvavimas tyrime padės tyrėjų komandai geriau suprasti gedulo reakcijas po artimojo mirties ir numatyti prevencijos ir / ar psichologinės pagalbos galimybes asmenims, patiriantiems užsitęsusio gedulo sunkumus.
 
Ar dalyvavimas tyrime sukelia kokią nors riziką?
Tyrėjų komanda nenumato jokios didesnės rizikos nei Jūsų atliekama įprasta kasdienė veikla. Kilus klausimams, tiek tyrimo metu, tiek po tyrimo galėsite susisiekti su tyrėjais. Tyrimo pabaigoje Jums bus pateikiama informacija apie psichologinės pagalbos galimybes, kad, esant poreikiui, galėtumėte gauti pagalbos.
 
Kontaktiniai duomenys
Jūs galite susipažinti su apibendrintais tyrimo rezultatais ar pasitraukti iš tyrimo susisiekdami su tyrėjų komandos vadove dokt. Monika Kvedaraite. Jei turite klausimų apie tyrimą, nedvejodami susisiekite el. paštu: psichotraumatologija@fsf.vu.lt


Jei perskaitėte visą aukščiau pateiktą informaciją, neturite klausimų ir sutinkate dalyvauti apklausoje, perskaitykite žemiau esančią informaciją ir patvirtinkite savo sutikimą dalyvauti tyrime.
  • Patvirtinu, kad perskaičiau ir supratau visą aukščiau pateiktą informaciją.
  • Patvirtinu, kad turėjau užtektinai laiko apsvarstyti pateiktą informaciją.
  • Suprantu, kokie yra tyrimo tikslai.
  • Man buvo suteikta galimybė kreiptis į tyrėjus, tam kad būtų atsakyti mano klausimai.
  • Suprantu, kad mano dalyvavimas yra savanoriškas ir kad galiu laisvai pasitraukti iš tyrimo.
  • Sutinku, kad šiame moksliniame tyrime sukaupti anoniminiai duomenys būtų analizuojami ir apibendrinami.
  • Suprantu, kad nebus išsaugota jokia mano asmeninė informacija, tam kad būtų užtikrintas konfidencialumas.
 

Žemiau patvirtinkite savo sutikimą dalyvauti tyrime. *

 

Ar per pastaruosius dvejus metus netekote Jums artimo žmogaus? *