VU rezidentų ir medicinos studentų psichologinė savijauta

0%
Kviečiame dalyvauti Vilniaus universiteto mokslininkų atliekamoje apklausoje apie medicinos personalo patiriamą stresą (projekto vadovas Vilniaus universiteto psichologijos profesorius dr. Evaldas Kazlauskas). Žemiau pateikiame informaciją, kad galėtumėte apsispręsti dėl dalyvavimo šiame tyrime.

Koks šio tyrimo tikslas?
Tyrimu siekiama įvertinti Vilniaus universiteto rezidentų ir paskutiniųjų medicinos studijų metų studentų psichologinę savijautą ir patiriamą stresą. Projektas vykdomas gavus Vilniaus universiteto psichologinių tyrimų etikos komiteto leidimą 2021-03-22 Nr.61.

Ką turėsiu daryti, jei sutiksiu dalyvauti projekte?
Jums sutikus dalyvauti tyrime, prašysime užpildyti internetinę apklausą, atsakant į klausimus apie Jūsų patiriamą stresą ir psichologinę savijautą. Dalyvavimo tyrime vidutinė trukmė yra 10 min. Tyrimas yra ilgalaikis, Jūs pakartotinai gausite kvietimą dalyvauti šiame tyrime praėjus 6 ir 12 mėn. Tarp pirmos, antros ir trečios apklausos Jums nieko nereikės daryti. Praėjus 6 ir 12 mėn. po pirmosios anketos užpildymo, su Jumis susisieks tyrėjai Jūsų pateiktais kontaktais. 

Ar aš privalau dalyvauti tyrime? 
Jūsų dalyvavimas tyrime yra savanoriškas, priklauso tik nuo Jūsų apsisprendimo. Jeigu Jūs sutiksite dalyvauti tyrime, galėsite bet kuriuo tyrimo metu persigalvoti nepateikiant atsisakymo priežasties. Norėdami nutraukti dalyvavimą tyrime anksčiau laiko, turėsite susisiekti su tyrėjais toliau informuotame sutikime nurodytais kontaktais. Jums pageidaujant, pagrindiniai tyrimo tyrėjai per 5 d.d. sunaikins visą apie Jus turimą tyrimo informaciją.

Kaip bus naudojama mano pateikta informacija?
Mes užtikriname Jūsų atsakymų konfidencialumą. Bus skelbiami tik apibendrinti ir nuasmeninti tyrimo rezultatai. Jūsų prašysime pateikti savo el. pašto adresą. Surinkti asmeniniai duomenys bus užkoduoti tyrimo dalyviui suteiktu unikaliu tyrimo kodu. Kontaktiniai duomenys bus naudojami tik šio tyrimo tikslais susisiekti su Jumis ir bus iškart sunaikinti tyrimui pasibaigus. Visi tyrimo metu surinkti duomenys bus tvarkomi ir saugomi remiantis Lietuvos Respublikos Asmens Duomenų Apsaugos Įstatymu ir Vilniaus universiteto dokumentų saugojimo ir tvarkymo dokumentais:
- Asmens duomenų tvarkymo mokslinio tyrimo tikslais Vilniaus universitete taisyklės, patvirtintos 2015 m. lapkričio 23 d. Vilniaus universiteto rektoriaus Nr. R-452
- Asmens duomenų tvarkymo Vilniaus universitete tvarkos aprašas, patvirtintas 2018 gegužės 25 d. Vilniaus universiteto rektoriaus Nr. R-316 
- Mokslinių tyrimų duomenų tvarkymo MIDAS taisyklės, patvirtintos 2017 m. balandžio 28 d. Rektoriaus įsakymu Nr. R-168
- Vilniaus universiteto mokslinių tyrimų duomenų valdymo gaires, patvirtintos 2016 m. spalio 18 d. Senato nutarimu Nr. S-2016-9-3 
- Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas Nr. I-1374 nauja redakcija 2018 m. birželio 30 d. Nr. XIII-1426
 
Prie Jūsų duomenų prieigą turės tik pagrindiniai tyrimo tyrėjai.

Kaip bus naudojami tyrimo metu gauti rezultatai? 
Tyrimo rezultatai bus naudojami rengiant mokslines publikacijas, mokslinius pranešimus, viešus pranešimus bei medicinos personalo streso valdymo platformai kurti. Jūs turėsite galimybę susipažinti su apibendrintais tyrimo rezultatais. 

Kokia numatoma dalyvavimo nauda? 
Jūsų dalyvavimas padės tyrėjų komandai geriau suprasti medicinos studentų bei medicinos personalo patiriamą stresą, reakcijas į stresą ir numatyti prevencijos ir/ar pagalbos galimybes. Norėdami Jums padėkoti už skirtą laiką, pildant anketą, dovanojame Jums puodelį kavos, kurį galėsite išsirinkti kavinėje  "Huracan Coffee". 

Ar dalyvavimas tyrime sukelia kokią nors riziką? 
Tyrėjų komanda nenumato jokios rizikos Jūsų sveikatai nei Jūsų įprastinė kasdienė veikla. Kilus klausimams, tiek tyrimo metu, tiek po tyrimo, galėsite susisiekti su tyrėjais. 

Kontaktiniai duomenys 
Jūs galite prašyti pataisyti savo asmeninius duomenis ar pasitraukti iš tyrimo susisiekdami su tyrėjų komandos vadovu prof. dr. Evaldu Kazlausku. Jei turite klausimų apie tyrimą, nedvejodami susisiekite el. paštu: psichotraumatologija@fsf.vu.lt; tel (8 5) 268 6952.

SUTIKIMAS DALYVAUTI TYRIME
Prašome perskaityti ir pateikti sutikimą dalyvauti tyrime. Tam, kad galėtumėte dalyvauti tyrime, Jūs turite sutikti su visais teiginiais.
- Man yra 18 arba daugiau metų.
- Patvirtinu, kad perskaičiau ir supratau visą aukščiau pateiktą informaciją.
- Patvirtinu, kad turėjau užtektinai laiko apsvarstyti pateiktą informaciją.
- Suprantu, kokie yra apklausos tikslai.
- Man buvo suteikta galimybė kreiptis į tyrėjus, tam, kad būtų atsakyti mano klausimai.
- Suprantu, kad mano dalyvavimas yra savanoriškas ir, kad galiu laisvai pasitraukti iš tyrimo.
- Sutinku, kad šioje apklausoje sukaupti duomenys būtų analizuojami ir apibendrinami.
- Suprantu, kad tyrimas yra tęstinis, ir po 6 bei 12 mėn. su manimi susieks tyrėjai prašydami užpildyti klausimyną atsakant į klausimus apie mano patiriamą stresą ir savijautą. 
- Suprantu, kad tyrėjai manęs prašys pateikti kontaktinius duomenis, kad galėtų su manimi susisiekti ateityje. 
- Suprantu, kad mano kontaktiniai duomenys bus naudojami tik šio tyrimo tikslais ir iškart sunaikinti tyrimui pasibaigus. 
- Suprantu, kad mano kontaktiniai duomenys bus laikomi atsietai nuo užpildyto klausimyno, kad būtų išsaugotas informacijos konfidencialumas ir anonimiškumas, o pateikti atsakymai bus apibendrinti. 
- Sutinku pateikti savo asmeninius duomenis (vardą, el. pašto adresą ir telefono numerį), kuriais su manimi tyrėjai galės susisiekti.
- Sutinku dalyvauti šioje apklausoje.
 

El. pašto adresas: *

 

Žemiau patvirtinkite sutikimą dalyvauti tyrime: *