Er mwyn ymgymryd ag addewid #ByddwchynGaredigAr-lein ticiwch BOB UN O’R PUM blwch addewid isod. 

Rydym yn addo y byddwn yn …

 

Enw eich ysgol a manylion cyswllt:

 

Hysbysiad Preifatrwydd 

Yn y ffurflen hon mae Cyngor Sir y Fflint yn gofyn am ychydig o fanylion personol fel enw, cyfeiriad, e-bost ayb.

Fe fydd y wybodaeth hon yn cael ei chadw’n ddiogel am oes ymgyrch #ByddwchynGaredigAr-lein yn ogystal â dwy flynedd ychwanegol a bydd yn cael ei defnyddio i ddibenion gwirio eich addewid a chadw cofnod o addewidion ysgolion. Lle rydych yn caniatáu hynny bydd y wybodaeth yr ydych yn ei darparu hefyd yn cael ei defnyddio i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi ynglŷn ag ymgyrch #ByddwchynGaredigAr-lein a chynnig rhagor o gyfleoedd i chi i ddod yn rhan o hyn yn wirfoddol.

Gellir gweld mwy o wybodaeth ar beth i’w ddisgwyl pan fo Cyngor Sir y Fflint yn casglu eich data personol ar dudalen yr hysbysiad preifatrwydd ar ein gwefan. 

Drwy roi tic yn y blwch hwn rwy’n rhoi caniatâd i’r Cyngor gasglu a storio’r wybodaeth bersonol yn y ffurflen hon ar gyfer y dibenion a restrir uchod. Rwy’n deall y gallaf ofyn am i fy manylion gael eu tynnu o’ch cofnodion drwy anfon e-bost at bekindonline@flintshire.gov.uk

 

Mae’n bosibl y bydd y Cyngor yn defnyddio enw eich ysgol i hyrwyddo ymgyrch #ByddwchynGaredigAr-lein. 
Gwiriwch y blychau isod lle rydych yn rhoi caniatâd i’r Cyngor i ddefnyddio enw eich ysgol yn y modd hwn. Fe allwch dynnu eich caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg drwy anfon e-bost at bekindonline@flintshire.gov.uk