Arolwg Boddhad Cwsmeriaid / Customer Satisfaction Survey

0%

1. Croeso i Arolwg Boddhad Cwsmeriaid Casgliad y Werin Cymru / Welcome to the People’s Collection Wales Customer Satisfaction Survey

 
Diolch am gytuno i gymryd rhan yn yr arolwg bodlonrwydd cwsmeriaid pwysig hon ar gyfer Casgliad y Werin Cymru.
Heddiw, byddwn yn casglu eich syniadau a'ch safbwyntiau er mwyn ragori ar eich disgwyliadau. Dylai'r arolwg hwn ond cymryd 2-3 munud i'w gwblhau. Gallwch fod yn sicr bod popeth a ddywedwch wrthym yn yr holiadur hwn yn aros yn gyfrinachol.

Thank you for agreeing to take part in this important survey measuring customer satisfaction for People’s Collection Wales. Today we will be gaining your thoughts and opinions in order to better meet and exceed your expectations. This survey should only take 2-3 minutes to complete. You can be sure that anything you tell us in this questionnaire will remain confidential.
Powered by SmartSurvey