Iaith:

Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru ar ôl Brexit

1. Cwestiynau'r Arolwg
Tudalen 1 o 4

Cyhoeddi'r papur polisi 'Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru ar ôl Brexit' yw'r cam cyntaf yn y broses o lunio ffordd newydd o edrych ar ddatblygu economaidd rhanbarthol yng Nghymru. Rydym yn awyddus i glywed eich barn am y syniadau a'r cynigion a nodir yn y papur.
 

1. Ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno â'r dull gweithredu cyffredinol sy'n cael ei ddisgrifio yn y papur polisi? *