Ffurflen gofrestru

 

1. Mae’r ffurflen hon ar gyfer rhestr ddosbarthu y Grŵp Trawsbleidiol ar Strôc. Trwy gytuno i gofrestru ar gyfer y rhestr hon byddwch yn cytuno bydd y sefydliad sydd yn gweithredu fel ysgrifenyddiaeth y Grŵp Trawsbleidiol ar Strôc

- yn eich e-bostio am gyfarfodydd y Grŵp Trawsbleidiol yn y dyfodol
- yn eich e-bostio am unrhyw wybodaeth arall sydd yn berthnasol i’r y Grŵp Trawsbleidiol – fel diweddariadau ar bwyntiau gweithredu yn y gorffennol
- yn cadw eich gwybodaeth am y rhesymau hyn

Enw

 

2. E-bost

 

3. Ffôn

 

4. Sefydliad

 

5. Rôl

 

6. Ein haddewid i chi:

Byddwn yn cymryd gofal i gadw eich manylion personol yn ddiogel a byth a’u gwerthu i drydydd parti. Bydd eich manylion ond yn cael eu defnyddio ar gyfer gwybodaeth sy’n berthnasol i’r Grŵp Trawsbleidiol ar Strôc, gan gynnwys manylion cyfarfodydd, agendâu, cofnodion ac unrhyw ohebiaeth sydd yn ymwneud â gwaith y grŵp neu wybodaeth sydd yn ymwneud â strôc bydd efallai o ddiddordeb i aelodau.

Ni fydd eich manylion yn cael eu drosgwlyddo i unrhyw sefydliad arall, a bydd ond ar gael i’r sefydliad sydd yn darparu ysgrifenyddiaeth y Grŵp Trawsbleidiol ar Strôc.

Os ydych yn newid eich meddwl ar unrhyw adeg, ffoniwch ni ar 02920 524400 neu e-bostiwch info.cymru@stroke.org.uk

Yr wyf yn rhoi fy nghaniatâd i’r wybodaeth yr wyf wedi’i darparu cael ei defnyddio ar gyfer y Grŵp Trawsbleidiol ar Strôc.
*

Check out our survey templates or create your own.