Gwobr yr Iaith Gymraeg ffurflen enwebu
 
Unigolyn sydd wedi rhagori neu wedi mynd y tu hwnt i'r hyn a ddisgwylir ohonynt.
 

1. Enw'r enwebai: *

 

2. Teitl swydd yr enwebai: *

 

3. Rhif cyswllt yr enwebai: *

 

4. Cyfeiriad e-bost yr enwebai: *

 

5. Eich Enw: *

 

6. Eich rhif cyswllt: *

 

7. Eich cyfeiriad e-bost: *

 

8. Yn fanylach, disgrifiwch pam y dylai'r unigolyn hwn ennill y wobr Gymraeg
Uchafswm o 400 geiriau

1. Rhowch enghreifftiau penodol o sut mae'r person hwn yn mynd y tu hwnt i hynny i ddefnyddio'r Gymraeg o fewn ei rôl..
2. Pam mae'r person neu'r *

Powered by SmartSurvey