0.1     Enquête Dorpsraad Ugchelen 2022

Nieuwe Dorpsraad
Eind 2021 hebben we met de Dorpsraad een doorstart gemaakt om verdere vorm en inhoud te geven door het opstellen van onze missie en visie (zie dorpsraadugchelen.nl).

Heldere doelen – wat vindt ú belangrijk voor Ugchelen
Graag willen we onze missie en visie  koppelen aan heldere doelen voor de toekomst van Ugchelen.
Met het invullen van deze enquête helpt u ons bij het stellen van úw en onze doelen. 
Hoe meer bewoners input leveren, des te representatiever de uitkomst zal zijn voor een nog mooier en leefbaarder Ugchelen.

Tijdsduur invullen enquête
Afhankelijk van het aantal thema's dat u invult, verwachten we dat dit u tussen de 10-20 min. tijd kost.

Wat te doen met de uitkomsten
De uitkomsten van deze enquête zullen naar verwachting het 2e kwartaal 2022 verwerkt zijn en zullen worden ‘getrechterd’ tot circa 5 speerpunten per thema. 
Vervolgens informeren wij u via de ledenvergadering en de media over de uitkomsten met daaraan gekoppeld welke acties we voor de komende jaren willen gaan uitzetten.

De Dorpsraad Ugchelen - Ugchelens Belang (UB)
Vaker dan eens worden UB en de Dorpsraad met elkaar verward. De Dorpsraad en UB zijn beiden een vereniging met een eigen bestuur. Het lidmaatschap van UB is dan ook een ander lidmaatschap dan een lidmaatschap van de Dorpsraad.

Met uw antwoorden kunnen we ons inzetten voor onderwerpen ‘die u raken’ en ons Ugchelen nog leefbaarder maken!
Alvast hartelijk dank voor de genomen moeite.


Bas te Riele - voorzitter
Harco Wolters - secretaris
Maik van Liempt - penningmeester
Diane Kokke - bestuurslid
Ron Brummelkamp - bestuurslid
Tom Mulder - Vice-voorzitter