Удовлетвореност на клиентите (Анонимно проучване)

 

1. Оценете пълнота на предоставените данни в протоколите от изпитване

 

2. Яснота на представените документи (протоколи от изпитване)

 

3. Оценете срока за извършване на услугата

 

4. Удовлетворени ли бяха Вашите специфични изисквания (услуги, извън стандартно предложените на интернет сайта ни)

 

5. Ефективност на комуникацията с Вашата организация? (1-ниска : 10-отлична)

12345678910
 

6. Каква е според вас цената на предлаганите услуги в сравнение с други лаборатории?

По-нискаСъщата, както и в други лабораторииПо-високаНе мога да преценя
 

7. Каква е според вас цената на получената услуга, според спецификата на възложените изпитвания

НискаНормалнаВисокаНе мога да преценя
 

8. Бихте ли заплатили по-висока цена за по-бързо извършена услуга?

 

9. Какви изпитвания не можахте да откриете при нас? (незадължително поле)

 

10. Какво желаете да подобрим в предлаганите от нас услуги? (незадължително поле)

 

11. Тази анкета е анонимна, но ако желаете посочете конкретен номер на протокол (или договор), за услуга от която не сте доволни или желаете да вземем допълнително отношение? (незадължително поле)

Check out our survey templates or create your own.