Dine personoplysninger: dine rettigheder


Du har en række rettigheder i forbindelse med vores brug af dine personoplysninger. Formularen er udformet, så det er let for dig at håndhæve dine rettigheder og for os at indhente de oplysninger, vi skal bruge for at behandle din forespørgsel.

Vi er klar over, at det ikke er muligt at udfylde formularer for alle, så du kan også kontakte intldataprivacy@livenation.co.uk, som vil hjælpe dig med at fuldføre den.
Afsnit A: Dine oplysninger

Du bedes angive det navn og den e-mailadresse, du har brugt, når du har handlet med os. Hvis du har oprettet mere end én konto med flere e-mailadresser, bedes du oplyse dem alle.

Det vil også være en god hjælp for os at have dit telefonnummer, hvis vi får brug for at kontakte dig i forbindelse med din forespørgsel, men hvis du ikke ønsker at oplyse det, kan du sagtens nøjes med at oplyse din e-mailadresse. Hvis du ønsker information tilsendt med post, skal du oplyse din adresse.

Navn: *

 

E-mailadresse(r): *

 

Telefon:

 

Adresse:

 
Afsnit B: Oplysninger om din forespørgsel

Jeg ønsker at få mine oplysninger slettet.


Du har ret til at anmode om at få slettet de personoplysninger, vi har indhentet om dig. Der kan dog være tilfælde, hvor vi ikke kan imødekomme din anmodning (hvis vi i særlige tilfælde er lovmæssigt forpligtet til at gemme dine personoplysninger). Vi gennemgår din anmodning, sletter de personoplysninger, som vi ikke længere behøver at opbevare, og informerer dig, hvis vi ikke har mulighed for at slette dine personoplysninger. Anmodningen kan fremsættes, hvis du mener, at en eller flere af følgende årsager gør sig gældende. Sæt kryds i de relevante felter.

 

Jeg ønsker at begrænse brugen af mine personoplysninger.


Du kan anmode om, at vi begrænser brugen af dine personoplysninger. Hvis vi begrænser brugen af dine personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte vores serviceydelser. Anmodningen kan fremsættes, hvis du mener, at en eller flere af følgende årsager gør sig gældende. Sæt kryds i de relevante felter.

 

Jeg ønsker indsigt i mine personoplysninger.


Du har ret til at bede om en kopi af de personoplysninger, vi opbevarer om dig.

Vi fremsender dine personoplysninger elektronisk som Word-dokument, PDF eller lignende. Hvis du ønsker, at vi skal sende en papirudskrift med posten, kan du oplyse det.

Du har ret til at modtage de personoplysninger, du har afgivet til os, i et struktureret, almindeligt brugt og maskinlæsbart format.
 

 

Jeg gør indsigelse mod jeres brug af mine personoplysninger


Du har ret til at gøre indsigelse mod visse former for brug af dine personoplysninger. I nogle tilfælde skal vi respektere din indsigelse og ophøre med brugen til de konkrete formål (f.eks. direkte markedsføring og automatiske afgørelser truffet på baggrund af personoplysninger alene), og i andre tilfælde kan vi undlade at efterkomme din anmodning, hvis vi har en legitim interesse til at fortsætte behandlingen af dine personoplysninger.

Jeg ønsker at gøre indsigelse mod brugen af mine personoplysninger til følgende formål (marker alle relevante felter):

 

Jeg ønsker at få mine personoplysninger rettet.

Hvis du mener, at de personoplysninger, vi har registreret om dig, er ukorrekte, kan du anmode om at få dem rettet.

Du bedes angive, hvilke personoplysninger du mener er ukorrekte.