Dane użytkownika: przysługujące prawa


Naszym użytkownikom przysługują określone prawa, które regulują sposób, w jaki używamy ich danych osobowych. Postanowiliśmy stworzyć niniejszy formularz, aby ułatwić Państwu skorzystanie z tych praw, a nam zgromadzenie informacji potrzebnych do przetworzenia wniosku.

Należy pamiętać, że ze względu na dużą liczbę zgłoszeń możemy potrwać od trzydziestu dni do dziewięćdziesięciu dni od momentu zatwierdzenia wniosku zgodnie z przepisami prawa (chociaż mamy nadzieję, że takie prośby zostaną zamknięte znacznie wcześniej niż przewiduje to prawo!)  

Naszym celem jest zawsze jak najszybsze skontaktowanie się z Tobą.
Część A: Dane użytkownika


Prosimy podać imię i nazwisko oraz adres e-mail użyte podczas korzystania z naszych usług. W przypadku posiadania wielu kont i używania różnych adresów należy podać wszystkie e-maile.
 

Imię i nazwisko: *

 

E-mail(e): *

 
Część B: Szczegóły wniosku

Chcę, aby moje dane zostały usunięte.


Nasi użytkownicy mogą zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych, chociaż nie zawsze będziemy mogli spełnić tę prośbę (np. w przypadku prawnego obowiązku zatrzymania tych danych). Uważnie ocenimy każdy wniosek, usuniemy wszelkie dane, których nie potrzebujemy, oraz skontaktujemy się, jeżeli nie będziemy mogli usunąć danych. Wniosek można złożyć z co najmniej jednego z poniższych powodów. Prosimy zaznaczyć wszystkie właściwe opcje.

 

Chcę, aby używanie moich danych zostało ograniczone.

Możesz poprosić o ograniczenie wykorzystania Twoich danych. Jeśli ograniczymy twoje dane, może to oznaczać, że nie będziesz w stanie korzystać z naszych usług.

 

Chcę uzyskać dostęp do swoich danych.


Nasi użytkownicy są uprawnieni do zażądania kopii swoich danych.

Dane prześlemy drogą elektroniczną w pliku Word, PDF lub podobnym. Możliwe jest także otrzymanie wydruku pocztą (w takim przypadku prosimy nas poinformować).

Nasi użytkownicy są również uprawnieni do otrzymania wszelkich podanych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie.

 

Wnoszę sprzeciw wobec wykorzystania moich danych.


Nasi użytkownicy mają prawo wniesienia sprzeciwu wobec określonych sposobów wykorzystania ich danych osobowych. W niektórych przypadkach jesteśmy zobowiązani spełnić tę prośbę (np. jeżeli dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania z nim związanego), w innych natomiast będziemy w stanie spełnić żądania wyłącznie w sytuacji, gdy nie występują nadrzędne prawnie podstawy przetwarzania danych.

Chcę wnieść sprzeciw wobec używania moich danych do następujących celów (prosimy zaznaczyć właściwe opcje):

 

Chcę poprawić moje dane:

Jeśli uważasz, że Twoje dane są niedokładne, najpierw zaloguj się na stronie "Moje konto" w witrynie, aby wprowadzić zmiany w swoich danych.

Jeśli nie możesz dokonać korekty, skontaktuj się z działem obsługi klienta za pośrednictwem linku na stronie.
 

Sekcja C: Dowód twojej tożsamości

Aby upewnić się, że wprowadzamy zmiany w danych osobowych naszych klientów tylko wtedy, gdy o to poprosili, musimy zweryfikować Twoją tożsamość, dlatego wyślij e-mail na adres intldataprivacy@livenation.co.uk z tematem "Email Verification" z adresu e-mail powiązanego na Twoje konto.

Należy pamiętać, że aby chronić naszych klientów, nie możemy podjąć się żądania bez tego dowodu tożsamości.