Dane użytkownika: przysługujące prawa


Naszym użytkownikom przysługują określone prawa, które regulują sposób, w jaki używamy ich danych osobowych. Postanowiliśmy stworzyć niniejszy formularz, aby ułatwić Państwu skorzystanie z tych praw, a nam zgromadzenie informacji potrzebnych do przetworzenia wniosku.

Zdajemy sobie sprawę, że wypełnienie formularzy nie jest możliwe dla wszystkich, więc można również skontaktować się z intldataprivacy@livenation.co.uk, który pomoże Ci go wypełnić.
Część A: Dane użytkownika


Prosimy podać imię i nazwisko oraz adres e-mail użyte podczas korzystania z naszych usług. W przypadku posiadania wielu kont i używania różnych adresów należy podać wszystkie e-maile.

Przekazanie numeru telefonu jest dobrowolne i może ułatwić kontakt w związku z danym wnioskiem. Jeżeli użytkownik nie poda swojego numeru, będziemy kontaktować się drogą e-mailową. Istnieje także możliwość otrzymania informacji tradycyjną pocztą – w takim przypadku prosimy o uzupełnienie pola adresu.

Imię i nazwisko: *

 

E-mail(e): *

 

Numer telefonu:

 

Adres:

 
Część B: Szczegóły wniosku

Chcę, aby moje dane zostały usunięte.


Nasi użytkownicy mogą zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych, chociaż nie zawsze będziemy mogli spełnić tę prośbę (np. w przypadku prawnego obowiązku zatrzymania tych danych). Uważnie ocenimy każdy wniosek, usuniemy wszelkie dane, których nie potrzebujemy, oraz skontaktujemy się, jeżeli nie będziemy mogli usunąć danych. Wniosek można złożyć z co najmniej jednego z poniższych powodów. Prosimy zaznaczyć wszystkie właściwe opcje.

 

Chcę, aby używanie moich danych zostało ograniczone.


Nasi użytkownicy mogą zażądać od nas ograniczenie używania swoich danych. Może to jednak uniemożliwić im korzystanie z naszych usług. Wniosek można złożyć z co najmniej jednego z poniższych powodów. Prosimy zaznaczyć wszystkie właściwe opcje.

 

Chcę uzyskać dostęp do swoich danych.


Nasi użytkownicy są uprawnieni do zażądania kopii swoich danych.

Dane prześlemy drogą elektroniczną w pliku Word, PDF lub podobnym. Możliwe jest także otrzymanie wydruku pocztą (w takim przypadku prosimy nas poinformować).

Nasi użytkownicy są również uprawnieni do otrzymania wszelkich podanych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie.

 

Wnoszę sprzeciw wobec wykorzystania moich danych.


Nasi użytkownicy mają prawo wniesienia sprzeciwu wobec określonych sposobów wykorzystania ich danych osobowych. W niektórych przypadkach jesteśmy zobowiązani spełnić tę prośbę (np. jeżeli dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania z nim związanego), w innych natomiast będziemy w stanie spełnić żądania wyłącznie w sytuacji, gdy nie występują nadrzędne prawnie podstawy przetwarzania danych.

Chcę wnieść sprzeciw wobec używania moich danych do następujących celów (prosimy zaznaczyć właściwe opcje):

 

Chcę poprawić swoje dane


Nasi użytkownicy mają prawo do zażądania od nas aktualizacji swoich danych osobowych, jeżeli uważają, że są one nieprawidłowe.

Prosimy podać, które dane są nieprawidłowe.