Τα δεδομένα σας: Τα δικαιώματά σας


Έχετε ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τον τρόπο που εμείς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας. Σχεδιάσαμε αυτήν τη φόρμα προκειμένου να διευκολύνουμε εσάς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας και εμάς να συλλέξουμε τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να διαχειριστούμε το αίτημά σας.


Λάβετε υπόψη ότι λόγω των μεγάλων όγκων αιτημάτων μπορούμε να διαρκέσουμε έως τριάντα ημέρες έως ενενήντα ημέρες για να επεξεργαστούμε από την επικύρωση του αιτήματος όπως προβλέπεται από τον νόμο (αν και ελπίζουμε να κλείσουμε τέτοια αιτήματα πολύ νωρίτερα από ό, τι ορίζει ο νόμος!)  

Στόχος μας είναι πάντα να σας επιστρέψουμε το συντομότερο δυνατό.

 
Ενότητα Α: Τα στοιχεία σας


Παρακαλούμε όπως μας παρέχετε το όνομα και το email που χρησιμοποιήσατε όταν επικοινωνήσατε με εμάς ή εγγραφήκατε σε εμάς. Εάν έχετε πολλαπλούς λογαριασμούς και χρησιμοποιείτε διαφορετικά email, παρακαλούμε όπως τα παρέχετε όλα.
 

Όνομα: *

 

Email:  *

 
Ενότητα Β: Στοιχεία του αιτήματός σας

Επιθυμώ τη διαγραφή των δεδομένων μου.

Μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας αν και μπορεί να μην είμαστε πάντα σε θέση να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας (για παράδειγμα, όταν έχουμε νομική υποχρέωση να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας). Θα αξιολογήσουμε προσεκτικά το αίτημά σας, θα διαγράψουμε τυχόν δεδομένα που δεν χρειάζονται πλέον και θα σας ενημερώσουμε αν δεν μπορούμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας. Μπορείτε να υποβάλετε αυτό το αίτημα, όταν πιστεύετε ότι ισχύουν ένας ή περισσότεροι από τους παρακάτω λόγους. Παρακαλούμε σημειώστε τα πεδία που ισχύουν.

 

Επιθυμώ περιορισμένη χρήση των δεδομένων μου.

Μπορείτε να ζητήσετε να περιορίσουμε τη χρήση των δεδομένων σας. Εάν περιορίσουμε τα δεδομένα σας, μπορεί να σημαίνει ότι δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας.

 

Επιθυμώ να έχω πρόσβαση στα δεδομένα μου.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας.

Θα παρέχουμε τα δεδομένα σας ηλεκτρονικά ως κείμενο word, PDF ή παρόμοιας μορφής. Αν επιθυμείτε να σας αποσταλούν έντυπα αντίγραφα, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη ηλεκτρονική μορφή.

 

Διαφωνώ με τη χρήση των δεδομένων μου.

Έχετε το δικαίωμα να διαφωνήσετε σε ορισμένες χρήσεις δεδομένων. Σε ορισμένα από αυτά τα δικαιώματα οφείλουμε να συμμορφωθούμε (π.χ. άμεσο μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε καταγραφής προφίλ που μπορεί να σχετίζεται με αυτό το μάρκετινγκ), ενώ άλλα θα τα ικανοποιούμε μόνο όπου δεν υπάρχει επιτακτικός λόγος επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Επιθυμώ να διαφωνήσω με τη χρήση των δεδομένων μου (παρακαλώ σημειώστε όλα τα τετραγωνίδια που ισχύουν):

 

Θέλω τα δεδομένα μου να διορθωθούν:

Εάν πιστεύετε ότι τα δεδομένα σας είναι ανακριβή, πρώτα συνδεθείτε στη σελίδα "Ο λογαριασμός μου" στον ιστότοπο για να κάνετε αλλαγές στις πληροφορίες σας.

Αν δεν μπορείτε να κάνετε τη διόρθωση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες πελατών μέσω του συνδέσμου στην ιστοσελίδα.
 

Τμήμα Γ: Απόδειξη της ταυτότητάς σας  

Για να διασφαλίσουμε ότι θα κάνουμε αλλαγές μόνο στα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας, όταν το ζητήσαμε, πρέπει να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας, επομένως στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο intldataprivacy@livenation.co.uk με θέμα "Email Verification" από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι συνδεδεμένη στο λογαριασμό σας.

Λάβετε υπόψη ότι για να προστατέψουμε τους πελάτες μας, δεν μπορούμε να υποβάλετε αίτημα χωρίς αυτή την απόδειξη ταυτότητας.