Τα δεδομένα σας: Τα δικαιώματά σας


Έχετε ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τον τρόπο που εμείς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας. Σχεδιάσαμε αυτήν τη φόρμα προκειμένου να διευκολύνουμε εσάς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας και εμάς να συλλέξουμε τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να διαχειριστούμε το αίτημά σας.

Αντιλαμβανόμαστε ότι η συμπλήρωση μίας φόρμας πιθανώς να μην είναι δυνατή από όλους. Μπορείτε εναλλακτικώς να επικοινωνήσετε με την intldataprivacy@livenation.co.uk η οποία θα σας βοηθήσει να την ολοκληρώσετε.
 
Ενότητα Α: Τα στοιχεία σας


Παρακαλούμε όπως μας παρέχετε το όνομα και το email που χρησιμοποιήσατε όταν επικοινωνήσατε με εμάς ή εγγραφήκατε σε εμάς. Εάν έχετε πολλαπλούς λογαριασμούς και χρησιμοποιείτε διαφορετικά email, παρακαλούμε όπως τα παρέχετε όλα.

Συνιστάται επίσης να μας παρέχετε και τον αριθμό τηλεφώνου σας, σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το αίτημά σας. Εάν, ωστόσο, δεν επιθυμείτε να το παρέχετε, δεν υπάρχει πρόβλημα, η επικοινωνία μας θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Αν επιθυμείτε να σας αποστέλλονται ταχυδρομικώς πληροφορίες, παρακαλούμε σημειώσατε τη διεύθυνσή σας.

Όνομα: *

 

Email:  *

 

Τηλέφωνο:

 

Διεύθυνση:

 
Ενότητα Β: Στοιχεία του αιτήματός σας

Επιθυμώ τη διαγραφή των δεδομένων μου.

Μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας αν και μπορεί να μην είμαστε πάντα σε θέση να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας (για παράδειγμα, όταν έχουμε νομική υποχρέωση να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας). Θα αξιολογήσουμε προσεκτικά το αίτημά σας, θα διαγράψουμε τυχόν δεδομένα που δεν χρειάζονται πλέον και θα σας ενημερώσουμε αν δεν μπορούμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας. Μπορείτε να υποβάλετε αυτό το αίτημα, όταν πιστεύετε ότι ισχύουν ένας ή περισσότεροι από τους παρακάτω λόγους. Παρακαλούμε σημειώστε τα πεδία που ισχύουν.

 

Επιθυμώ περιορισμένη χρήση των δεδομένων μου.


Μπορείτε να ζητήσετε να περιορίσουμε τη χρήση των δεδομένων σας. Εάν περιορίσουμε τη χρήση των δεδομένων σας, μπορεί να σημαίνει ότι δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας. Μπορείτε να υποβάλετε αυτό το αίτημα, όταν πιστεύετε ότι ισχύουν ένας ή περισσότεροι από τους παρακάτω λόγους. Παρακαλούμε σημειώστε τα πεδία που ισχύουν.

 

Επιθυμώ να έχω πρόσβαση στα δεδομένα μου.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας.

Θα παρέχουμε τα δεδομένα σας ηλεκτρονικά ως κείμενο word, PDF ή παρόμοιας μορφής. Αν επιθυμείτε να σας αποσταλούν έντυπα αντίγραφα, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη ηλεκτρονική μορφή.

 

Διαφωνώ με τη χρήση των δεδομένων μου.

Έχετε το δικαίωμα να διαφωνήσετε σε ορισμένες χρήσεις δεδομένων. Σε ορισμένα από αυτά τα δικαιώματα οφείλουμε να συμμορφωθούμε (π.χ. άμεσο μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε καταγραφής προφίλ που μπορεί να σχετίζεται με αυτό το μάρκετινγκ), ενώ άλλα θα τα ικανοποιούμε μόνο όπου δεν υπάρχει επιτακτικός λόγος επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Επιθυμώ να διαφωνήσω με τη χρήση των δεδομένων μου (παρακαλώ σημειώστε όλα τα τετραγωνίδια που ισχύουν):

 

Επιθυμώ τη διόρθωση των δεδομένων μου:

Εάν πιστεύετε ότι τα δεδομένα σας είναι ανακριβή, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα ενημέρωσής τους.