Dweud eich dweud – Haf 2019 – TGAU a Safon Uwch

0%
Caiff yr holiadur hwn ei gynnal gan Cymwysterau Cymru, y rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer cymwysterau nad ydynt yn raddau a'r system gymwysterau yng Nghymru. Mae gennym ddiddordeb mewn clywed eich barn am yr arholiadau TGAU, UG a Safon Uwch a safwyd yr haf hwn yng Nghymru. Byddwn yn defnyddio'r adborth a roddwch fel un o lawer o ffynonellau o dystiolaeth er mwyn helpu i lywio ein rhaglen fonitro. Byddwn yn cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion a gawn o'r holiadur hwn yn ddiweddarach eleni, ar ôl cyhoeddi'r canlyniadau. Dim ond tua phum munud y dylai gymryd i gwblhau'r holiadur hwn a rhaid ei gwblhau i gyd ar yr un pryd. Nid oes angen i chi roi eich enw nac enw eich ysgol/coleg am fod yr holiadur yn ddienw. Os hoffech wneud sylwadau ar fwy nag un pwnc o'r rhestr, cwblhewch holiadur ar wahân ar gyfer pob pwnc.