YEIP WP4: Young People Survey (Swedish)
1. VÄLKOMMEN
0%
Denna undersökning är skriven av ungdomar för ungdomar (16-30 år). Det ska inte ta mer än 8 minuter att slutföra, och alla svar kommer att förbli anonyma. Deltagarna kommer att ingå en dragning för att vinna ett stipendium för deltagande vid IARS internationella konferens i London 2020 (300 EURO för dig som bor utanför Storbritannien och 100 EURO inom). Undersökningen är en del av ett projekt finansierat av Europeiska Kommissionen, YOUTH EMPOWERMENT AND INNOVATION PROJECT (YEIP), med målet att ta fram positiva metoder för hur vi hanterar radikalisering bland ungdomar. Om du som svarande ställs inför en fråga du inte vill besvara har du rätt att avstå. För mer information om projektet, se www.yeip.org. Alla resultat från undersökningen och relaterade nyheter presenteras på hemsidan och facebook ”YEIP Project”. För kontakt: yeip@iars.org.uk. Tack för att du deltar!
Use our survey software to make a survey.