Ymgynghoriad ar y Meini Prawf Cydnabod ar gyfer Cymwysterau TGAU / TAG a’r Rheolau am Geisiadau am Gydnabyddiaeth i Ddyfarnu Cymwysterau TGAU / TAG

0%
 
Ymgynghoriad ar y Meini Prawf Cydnabod ar gyfer Cymwysterau TGAU / TAG a’r Rheolau am Geisiadau am Gydnabyddiaeth i Ddyfarnu Cymwysterau TGAU / TAG.

 
Dyddiad Cyhoeddi: 21 Ionawr 2019
Camau sy'n Ofynnol: Ymatebion erbyn 18 Mawrth 2019

Mae'r ymgynghoriad hwn yn ceisio barn ar y dogfennau rheoleiddio canlynol:

Meini Prawf Cydnabod ar gyfer Cymwysterau TGAU / TAG;
Rheolau Am Geisiadau i Ddyfarnu Cymwysterau TGAU / TAG. 

Mae'n debygol y bydd yr ymgynghoriad hwn o ddiddordeb i gyrff dyfarnu sy'n dyfarnu cymwysterau TGAU a/neu TAG ar hyn o bryd, a'r cyrff dyfarnu hynny a allai fod am ddyfarnu cymwysterau TGAU a/neu TAG yn y dyfodol.