Ymgyngoriad Prisiau Tocynnau Haws

 
britainrunsonrail.co.uk/fares

Mae system brisiau tocynnau Prydain wedi methu â chadw i fyny gyda chynnydd technoleg fodern na sut mae pobl yn gweithio a theithio heddiw, a gyda gweithio rhan-amser a hunangyflogaeth wedi codi dros draean mewn 22 flynedd, nid yw’r cynhyrchion a gynigiwn yn cydweddu â’r hyblygrwydd hwnnw bob amser. Mae llawer o deithwyr yn gweld prisiau’n gymhleth a dryslyd gyda’r astudiaeth ddiweddaraf yn dangos mai dim ond tua thraean o gwsmeriaid rheilffordd sy’n hyderus iawn eu bod wedi prynu’r tocyn gwerth gorau ar gyfer eu taith ddiwethaf.
 
Gan weithio gyda’i gilydd, mae’r diwydiant rheilffordd yn dymuno cael diweddaru rheoleiddio prisiau tocynnau a gwerthu tocynnau, a amlinellwyd gyntaf yn 1995, fel y gallwn gynnig ystod o brisiau tocynnau sy’n haws i’w defnyddio a darparu gwelliannau mewn technoleg prynu tocynnau i’n cwsmeriaid.
 
Nid yw’r arolwg hwn, sy’n rhan o ymgynghoriad ar y cyd rhwng y diwydiant rheilffordd a’r pwyllgor gwarchod teithwyr Transport Focus, ynglŷn â’r diwydiant yn argymell unrhyw newidiadau penodol ar yr adeg honmae’n ymwneud â chael eich barn ar y math o system a strwythur y dymunwch weld. Bydd y rhain yn cael eu defnyddio i ddatblygu cynigion i’r llywodraeth a fyddai, os cânt eu derbyn, yn gofyn i ni weithio gyda hwy i gyflawni. Bydd yn anelu at fod yn niwtral o ran refeniw sy’n golygu y byddai angen i unrhyw newidiadau i rai prisiau gael eu cydbwyso yn rhywle arall – mae’r ymgynghoriad hwn yn edrych ar rai o’r cyfaddawdau ynghlwm â hyn. 
 
Fel rhan o’r ymgynghoriad hwn byddwn yn gofyn i chi am ddata personol gan gynnwys enw, cyfeiriad e-bost, cod post rhannol ac yn ddewisol ethnigrwydd ac unrhyw anabledd sydd gennych. Mae manylion llawn o ba ddata personol a gasglwn, sut rydym yn eu prosesu a sut y parchwn eich preifatrwydd i’w weld yn ein Polisi Preifatrwydd.

Daw’r ymgynghoriad i ben ar 10fed o Fedi 2018.
 
        
0%