Gwneud cwyn chwythu'r chwiban (Make a whistleblowing complaint)
0%
 
Gellir defnyddio'r ffurflen hon i ddweud wrthym am eich cyflogwr lle rydych chi'n pryderu ei fod wedi neu efallai wedi torri cyfraith cydraddoldeb a hawliau dynol.

Cyn ei lenwi, darllenwch ein polisi chwythu'r chwiban (yn agor mewn ffenestr newydd) i sicrhau eich bod yn deall beth yw chwythu'r chwiban a beth y byddwn yn ei wneud â'ch cwyn.

Diogelu data

Dim ond os bydd angen mwy o fanylion am y wybodaeth rydych chi wedi'i rhoi y bydd eich enw a'ch cyfeiriad e-bost yn cael eu defnyddio. Os na allwn gysylltu â chi, mae’n bosibl na fyddwn yn gallu ymchwilio ymhellach. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei chadw yn unol â'n polisi preifatrwydd (yn agor mewn ffenestr newydd).