شرایط استفاده از تخفیف ویژه کسب‌وکارها

برای بهره‌مند شدن از تخفیف ۲۰ درصدی ارسال بسته با اسنپ باید به موارد زیر توجه کنید:
 
این تخفیف تنها برای کسب‌و‌کارها (اعم از خانگی، کوچک و یا بزرگ) در نظر گرفته شده است.
این تخفیف برای کسب‌و‌کارهایی در نظر گرفته شده که به صورت پیوسته از سرویس ارسال بسته اسنپ استفاده می‌کنند. بنابراین برای استفاده از این تخفیف شما باید در طول هفته متوسط روزانه ۲ سفر موفق انجام دهید. به عبارت دیگر اگر تعداد کل درخواست‌های پیک موتوری یا ارسال بسته خود را در طول یک هفته تقسیم بر ۷ کنید باید عدد به دست آمده ۲ یا بیشتر باشد.
 

1. شماره همراه خود را وارد کنید:
مثال: 9121234455 *

 

2. نام کسب و کار خود را بنویسید. *

 

3. نام صاحب کسب و کار را بنویسید. *