Gimdymo patirčių apklausa

2023 m. Lietuvoje gimdžiusias 18 metų sulaukusias moteris kviečiame dalyvauti apklausoje „Mano gimdymas“, kurią atlieka Motinystę globojančių iniciatyvų sąjunga. Šia apklausa siekiame geriau suprasti moterų gimdymo patirtis ir įvertinti Lietuvoje teikiamų gimdymo priežiūros paslaugų kokybę.

Dalyvavimas šioje apklausoje yra savanoriškas ir priklauso tik nuo Jūsų asmeninio apsisprendimo. Jeigu sutiksite dalyvauti apklausoje, galėsite bet kuriuo metu persigalvoti ir nutraukti dalyvavimą – atsakymai į apklausos klausimus bus išsaugoti tik iki galo užpildžius apklausos anketą, tačiau Jūs turėsite galimybę išsaugoti savo pildomos anketos progresą ir pratęsti jos pildymą vėliau, jei dėl kokių nors priežasčių vienu prisėdimu to padaryti nepavyktų (tokiu atveju Jūsų bus prašoma įrašyti savo el. pašto adresą, kuriuo gautumėte nuorodą į savo pradėtą pildyti anketą, tačiau Jūsų nurodytas el. pašto adresas nebūtų išsaugomas ir Jūsų anketa ir toliau išliktų anoniminė).

Apklausa yra anoniminė, o visa Jūsų pateikta informacija bus konfidenciali. Prie visų Jūsų pateiktų duomenų turės prieigą tik šios apklausos rengėjai, taip pat su jais galės susipažinti tyrimų duomenų stebėseną atliekančių institucijų atstovai. Esant poreikiui tam tikra dalimi duomenų pasidalinti su kitais tyrėjais ar organizacijomis, Motinystę globojančių iniciatyvų sąjunga sieks užtikrinti maksimalų duomenų saugumą ir konfidencialumą, atrinkdama tik tokią duomenų dalį, kuri nekeltų jokios grėsmės netiesiogiai indentifikuoti anketas užpildžiusius asmenis. Apklausos duomenys bus naudojami Motinystę globojančių iniciatyvų sąjungos veiklose (pavyzdžiui, apibendrintų duomenų pristatymas Sveikatos apsaugos ministerijai ir ligoninėms) bei moksliniais tikslais. Viešai pristatomi bus apibendrinti visų apklausos dalyvių duomenys arba tokie duomenys, kurie niekaip – tiesiogiai ar netiesiogiai – neleistų identifikuoti Jūsų tapatybės. Tai reiškia, kad Jūsų istorijos nebus galima atpažinti.

Apibendrinti apklausos rezultatai bus pateikiami tinklalapyje www.manogimdymas.lt, kuriame šiuo metu skelbiami anksčiau atliktų „Mano gimdymas“ apklausų rezultatai.

Apklausos pildymas truks 20–30 min.

Jei turite klausimų, susisiekite su tyrėjų komandos vadove, psichologe dr. Egle Mažulyte-Rašytine el. paštu: apklausa@mgis.lt.

Apklausai atlikti yra gautas Vilniaus universiteto Jungtinio atitikties mokslinių tyrimų etikai komiteto leidimas (2024 m. vasario mėn. 21 d., Nr. (1.13 E) 250000-KT-35).

 

Patvirtinkite savo sutikimą dalyvauti apklausoje:

Pažymėkite VISUS pateiktus variantus, jei juos atitinkate *