Racial harassment at university: questionnaire for students (Cymru)
0%

Cyflwyniad

 
Diolch i chi am gymryd rhan yng ngalwad y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) am dystiolaeth i aflonyddu hiliol mewn prifysgolion a ariennir yn gyhoeddus ym Mhrydain.

Dylai’r arolwg gymryd oddeutu 15 munud i'w gwblhau. Byddwch yn gallu cadw eich atebion ar unrhyw gam yn yr arolwg i ddychwelyd ato’n ddiweddarach.

Yr EHRC yw corff cydraddoldeb cenedlaethol a sefydliad hawliau dynol cenedlaethol Prydain. Rydym yn gweithio i ddileu gwahaniaethu anghyfreithlon, hyrwyddo cyfle cyfartal ac i amddiffyn a hyrwyddo hawliau dynol. Rydym yn rheolydd gyda phwerau i herio gwahaniaethu. Am ragor o wybodaeth, gweler ein gwefan: www.equalityhumanrights.com

Pam ydyn ni'n cynnal yr alwad hon am dystiolaeth?

Rydym yn defnyddio ein pwerau statudol i gyflawni ymchwiliad ffurfiol i aflonyddu hiliol staff a myfyrwyr mewn prifysgolion a ariennir yn gyhoeddus, a'r llwybrau sydd ar gael i sicrhau unioniad effeithiol.
 
Mae’r alwad hon am dystiolaeth yn ein galluogi i gasglu tystiolaeth gan grŵp mawr o bobl i'n helpu i gael gwell dealltwriaeth o’r materion hyn. Bydd yr wybodaeth a ddarparwch yn helpu hysbysu ein casgliadau ac argymhellion ar gyfer newid.
 
Rydym eisiau clywed gan fyfyrwyr prifysgolion sydd wedi profi, tystio i neu gynnig cefnogaeth i bobl yn profi aflonyddu hiliol.
 
Rydym eisiau deall os gwnaethoch adrodd am eich profiad o aflonyddu hiliol ac os gwnaethoch, os deliwyd yn effeithiol â’ch adroddiad.

Rydym hefyd eisiau deall pa fesurau allai helpu gwell sut mae prifysgolion yn ymateb i adroddiadau o aflonyddu hiliol a sicrhau bod pobl yn cael unioniad am yr aflonyddu a brofwyd.
 
Gwahoddir myfyrwyr yn astudio mewn prifysgolion yng Nghymru, Lloegr neu'r Alban yn ystod unrhyw gyfnod o Fedi 2015 hyd heddiw i gwblhau'r arolwg.

Bydd yr arolwg hwn yn cau am 23:59 ar ddydd Gwener 15 Chwefror 2019