"Dweud Eich Dweud" Arholiadau Haf 2018

 
Caiff yr holiadur hwn ei gynnal gan Cymwysterau Cymru, y rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer cymwysterau nad ydynt yn raddau a'r system gymwysterau yng Nghymru. Mae gennym ddiddordeb mewn clywed eich barn am yr arholiadau TGAU, UG a Safon Uwch a safwyd yr haf hwn yng Nghymru.

Byddwn yn defnyddio'r adborth a roddwch fel un o lawer o ffynonellau o dystiolaeth er mwyn helpu i lywio ein rhaglen fonitro. Byddwn yn cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion a gawn o'r holiadur hwn yn ddiweddarach eleni, ar ôl cyhoeddi'r canlyniadau.

Dim ond tua phum munud y dylai gymryd i gwblhau'r holiadur hwn a rhaid ei gwblhau i gyd ar yr un pryd. Nid oes angen i chi roi eich enw nac enw eich ysgol/coleg am fod yr holiadur yn ddienw.

Os hoffech wneud sylwadau ar fwy nag un pwnc o'r rhestr, cwblhewch holiadur ar wahân ar gyfer pob pwnc.