Logo
 
Poniższa ankieta ma na celu zbadanie Państwa opinii dotyczącej propozycji rozwiązania ziBees, dedykowanego Pszczelarzom posiadającym pasieki wędrowne.

Chcemy również dowiedzieć się więcej o potrzebach jakie wiążą się z prowadzeniem pasiek wędrownych w Polsce.

Państwa udział w badaniu pomoże nam usprawnić produkt i dostosowań do realnych potrzeb odbiorców. Wszystkie uwagi będą dla nas bardzo cenne. Dziękujemy!
 

Zespół ziBees / Future Processing
 

1. Opinia dotycząca rozwiązania
Page 1 of 4

 

1. Czy zgadzają się Państwo ze stwierdzeniem, że poniższe możliwości rozwiązania ziBees są wartościowe dla Państwa aktywności pszczelarskiej?

Proszę zaznaczyć wybraną wartość w przedziale 1 – 5, gdzie:
1 oznacza Zdecydowanie NIE zgadzam się
5 oznacza Zdecydowanie zgadzam się

 

12345
a. Identyfikacja gdzie w przyszłości będą rosły określone rośliny
b. Identyfikacja gdzie aktualnie rosną i pylą określone rośliny
c. Możliwość wyszukania kontaktu do właściciela pola
d. Oznaczanie miejsca swoich wystawienia uli, ograniczając ryzyko zagęszczenia różnych uli na jednym terenie
 

2. Czy skorzystaliby Państwo z takiego rozwiązania?

Proszę zaznaczyć wybraną wartość w przedziale 1 – 5, gdzie:
1 oznacza Zdecydowanie NIE zgadzam się
5 oznacza Zdecydowanie zgadzam się


 

12345
 

3. Proszę ocenić na skali 1 – 5 wartość informacji i rozwiązań wymienionych poniżej, gdzie:
1 oznacza NIE ISTOTNE dla pszczelarza
5 BARDZO ISTOTNE dla pszczelarza.

12345
a. Informacja o nadchodzących zmianach pogodowych
b. Informacja o gatunkach pszczół hodowanych w danym rejonie
c. Informacje o związkach pszczelarskich i rolniczych w różnych regionach Polski
d. Informacje związane z przestrzeniami, w których aktualnie panują choroby pszczół, albo mnożą się szerszenie
e. Komunikowanie klientom miejsca, w którym aktualnie sprzedawane są Państwa miody
f. Mapa ekologicznych pól, na których nie stosuje się oprysków
 

4. Proszę zaznaczyć urządzenia cyfrowe, z których korzystacie Państwo w pracy:

 

5. Czy byliby Państwo  gotowi zapłacić za możliwość wykorzystywania rozwiązania ziBees w swojej pracy pszczelarskiej?

 

6. Proszę wymienić Państwa ulubione aplikacje cyfrowe: