Mae’r system gofrestru ar gyfer Gwasanaeth Coffa Cenedlaethol y Cymry yn Langemark, Gwlad Belg ar 31 Gorffennaf bellach wedi cau. Os oes unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch a cymruncofio-walesrem@wales.gsi.gov.uk The registration process for the Welsh National Service of Remembrance in Langemark, Belgium on 31 July has now closed. If there are any further queries, please contact cymruncofio-walesrem@wales.gsi.gov.uk