Trwydded ar gyfer digwyddiad ar dir Cyfoeth Naturiol Cymru

0%
 
Ffurflen i ddigwyddiad sy’n cael eu cynnal ar tir sy’n cael ei reoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru  yw hon, lle mae angen Trwydded. Os oes angen Trwydded flynyddol arnoch neu os ydych yn cynllunio prosiect tymor hir, bydd angen ffurflen gais wahanol arnoch (agor mewn tab newydd).

Anfonwch yr holl ddogfennau ategol atom gyda’ch cais sydd wedi’i gwblhau’n llawn.  Ar ôl inni gael y rhain bydd yn cymryd 12 wythnos inni i wneud asesiad.  Ni allwn ddechrau ystyried eich cais nes bydd popeth gennym a byddwn yn atal yr asesiad os bydd rhaid inni ddod yn ôl atoch gydag ymholiadau.

Mae'r tir a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynnwys coedwigoedd a Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol. Maent yn cael eu defnyddio gan nifer o wahanol grwpiau ac unigolion. Mae angen i ni wneud yn siŵr fod unrhyw weithgaredd yn mynd i fod yn ddiogel ac na fydd yn effeithio ar unrhyw weithgareddau eraill.

Rhaid i’ch digwyddiadau beidio â chychwyn nes byddwch wedi cael Dogfen Drwydded wedi’i llofnodi.  Nes byddwch wedi cael y ddogfen hon ni allwch gymryd y bydd eich cais yn cael ei gymeradwyo.
Os byddwch yn hysbysebu’ch digwyddiad cyn cael Trwydded wedi’i llofnodi, ar eich menter chi yr ydych yn gwneud hynny.  Os oes angen ichi drefnu cyhoeddusrwydd ymhell cyn y dyddiad pan ddylai eich digwyddiadau gychwyn, rhaid ichi gyflwyno’ch cais mewn da bryd i ganiatáu ar gyfer y cyfnod asesu o 12 wythnos.

Cyn llenwi’r Ffurflen Gais,
 
Mae pob cais yn cael ei ystyried ar sail achos unigol felly mae'n hanfodol eich bod yn cysylltu â ni (agor mewn tab newydd) ynglŷn â'ch digwyddiad neu weithgaredd cyn ichi ddechrau cynllunio.