Rhoi gwybod am ddigwyddiad

 

A ydych chi eisiau adrodd am ddigwyddiad yn ddienw?

Sylwch: Os ydych yn cyflwyno adroddiad yn ddienw, ni fyddwn yn gallu cysylltu â chi i gael rhagor o fanylion nac i roi gwybod ichi am ganlyniad eich adroddiad am ddigwyddiad. *

 

Os 'Nac ydw', rhowch eich manylion:

 

A gawn ni basio eich manylion ymlaen i un o'n swyddogion? *

 

Pa fath o ddigwyddiad ydych chi'n adrodd amdano? *