Ymgysylltu â ‘Rheolau am Geisiadau i Ddynodi Cymwysterau’ drafft

0%
 
 
 
Mae'r gweithgaredd ymgysylltu hwn yn cael ei gynnal i geisio eich barn ar y crynodeb o'r materion rydym yn cynnig eu cynnwys yn ein polisi a fydd yn llywio ein penderfyniad i ddynodi math o gymhwyster a rheolau drafft.  Mae'n debygol y bydd y gweithgaredd ymgysylltu hwn o ddiddordeb i gyrff dyfarnu yn bennaf ond rydym yn gwerthfawrogi safbwyntiau sefydliadau neu unigolion eraill hefyd.

Mae copi o grynodeb y polisi a rheolau draft yma.

Rhaid anfon ymatebion i Gymwysterau Cymru erbyn 18:00 ar 12 Ionawr 2018.

Bydd yr ymatebion a dderbynnir yn llywio fersiwn derfynol y Polisi a ‘Rheolau am Geisiadau i Ddynodi Cymwysterau’