Rydym yn defnyddio eich adborth i wella ein gwasanaethau. Gweler ein Polisi Preifatrwydd i gael manylion am sut rydym yn casglu, defnyddio a diogelu eich gwybodaeth bersonol. Mae'r arolwg yn cymryd tua hanner munud i'w gwblhau. Mae 4 cwestiwn ac maent i gyd yn ddewisol.
 

A lwyddoch chi i wneud yr hyn yr oedd angen i chi ei wneud heddiw?
 

 

Pa mor hawdd oedd hi i ddefnyddio’r gwasanaeth?

 

Rhowch unrhyw wybodaeth bellach am eich profiad

Peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol, ariannol nac unrhyw wybodaeth sensitif arall

 

Os ydych chi am i ni gysylltu â chi ynghylch yr adborth a ddarparwyd gennych

Cadarnhewch eich cyfeiriad e-bost

Ni fyddwn ond yn ei ddefnyddio i gysylltu â chi am yr adborth yr ydych wedi’i ddarparu