(Easy Read) Ein Heddlu, Ein Cymuned

0% 

Mae hwn yn fersiwn hawdd ei darllen o ein harolwg. Mae y geiriau ac eu hystyr yn hawdd eu deall.

 Am yr arolwg yma

 Enw eich Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ydy Alun Michael.

                                                        
Y Comisiynydd yw yr person sydd yn sicrhau bod Heddlu De Cymru yn gwneud eu gwaith yn dda
 
Mae e eisiau clywed beth rydych chi yn feddwl am:


y pethau sydd yn bwysig i chi fwyaf lle rydych yn byw


      

y gwasanaeth a gewch gan yr heddlu

y swm rydyn yn talu tuag at blismona fel rhan o ein treth gyngor
  
 
    
Rydyn ni eisiau gwybod beth rydych chi yn feddwl erbyn Dydd Mawrth 8 Rhagfyr 2020 
 


 


Efallai y byddwch angen cefnogaeth i ddarllen a deall y ddogfen yma. Gofynnwch i rhywun rydych chi yn ei adnabod i eich helpu chi.
 

 Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr arolwg yma e-bostiwch ni ar:
 engagement@south-wales.police.uk