Dylech lenwi’r ffurflen hysbysiad hon os ydych yn dymuno ildio yn gyfan gwbl neu’n rhannol trwydded sy’n cynnwys amodau cyfredol, h.y. amodau sy’n gymwys ar ôl cwblhau’r gweithgarwch a ganiateir.