Interpretation and Translation Services Survey - Polish

0%

1. Wprowadzenie

Grupy Surrey Heartlands Clinical Commissioning Groups obejmują North West Surrey CCG, Surrey Downs CCG i Guildford oraz Waverley CCG, które współpracują ze sobą przy zakupie usług dla osób w ich lokalnych obszarach. Obecnie te grupy współpracują przy odnowieniu usługi, która pomoże osobom potrzebującym komunikować się z ich lekarzami podczas wizyt w przychodni. Może to obejmować szereg różnych opcji, np. obecność tłumacza podczas wizyty, pomoc w tłumaczeniu listów o tematyce medycznej na różne języki albo prezentowanie informacji w innym formacie, jak np. zapis alfabetem Braille’a. Chcielibyśmy dowiedzieć się więcej na temat tego, co Państwa zdaniem powinna obejmować ta usługa. Poznanie Państwa opinii będzie miało kluczowe znaczenie dla rozwoju właściwych usług na danym obszarze. Niniejsza krótka ankieta to jedna z metod poznania tych opinii. Państwa odpowiedzi i uwagi pozostaną anonimowe oraz ściśle poufne. Zostaną wykorzystane wyłącznie do opracowania planów dotyczących rozwoju tych usług. Wypełnienie ankiety potrwa ok. 5–10 minut, a wszystkie odpowiedzi pozostaną anonimowe. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ankiety prosimy o kontakt pod adresem amraze.khan@nhs.net Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety. Prosimy kliknąć Dalej, aby rozpocząć ankietę