Trwyddedau Blynyddol ar gyfer Gweithgareddau - Busnesau, Clybiau a Chymdeithasau

0%
 
Mae’r ffurflen hon ar gyfer Busnesau, Clybiau neu Gymdeithasau sy’n dymuno cynnal gweithgaredd ar dir a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru lle mae’n ofynnol cael Trwydded Flynyddol a/neu allwedd rhwystr. Os ydych yn trefnu digwyddiad, arolwg neu os ydych yn cynllunio prosiect tymor hwy, bydd angen ffurflen gais wahanol arnoch (agor mewn tab newydd).

Anfonwch yr holl ddogfennau ategol atom gyda’ch cais sydd wedi’i gwblhau’n llawn. Ar ôl inni gael y rhain bydd yn cymryd 12 wythnos inni fel arfer i wneud asesiad. Ni allwn ddechrau ystyried eich cais nes bydd popeth gennym a byddwn yn atal yr asesiad os bydd rhaid inni ddod yn ôl atoch gydag ymholiadau.

Mae'r tir a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynnwys coedwigoedd a Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol. Maent yn cael eu defnyddio gan nifer o wahanol grwpiau ac unigolion. Mae angen inni wneud yn siŵr y bydd unrhyw weithgaredd yn saff ac na fydd yn effeithio ar unrhyw rai eraill sy’n defnyddio’r coetir.

Rhaid i’ch gweithgaredd beidio â chychwyn nes byddwch wedi cael cytundeb wedi’i lofnodi gennym. Nes byddwch wedi cael y ddogfen hon ni allwch gymryd y bydd eich cais yn cael ei gymeradwyo.


Cyn llenwi’r Ffurflen Gais:

Mae pob cais yn cael ei ystyried ar sail achos unigol felly mae'n hanfodol eich bod yn cysylltu â ni (agor mewn tab newydd) ynglŷn â'ch digwyddiad neu weithgaredd cyn ichi ddechrau cynllunio.