Arolwg o Ymgeiswyr Etholiadau Lleol yng Nghymru 2022 | 2022 Survey of Local Government Candidates in Wales
To start the survey, please select the language you would like to complete the survey in.
Polisi preifatrwydd Uned Ddata Llywodraeth Leol ~ Cymru | Privacy policy Local Government Data Unit ~ Wales © 2016 – 2021