Iaith:

Ffermio Cynaliadwy a’n Tir: symleiddio cymorth amaethyddol

1. Cyfraddau talu a dyraniad blynyddol BPS
Tudalen 1 o 18

 

C1. A ydych yn cytuno â'r cynnig i Weinidogion Cymru bennu terfyn uchaf y BPS, mewn perthynas â Chymru?

 

C2. A ydych yn cytuno â'r cynnig i gyflwyno mesurau ychwanegol a fyddai'n rhoi mwy o hyblygrwydd i Lywodraeth Cymru reoli unrhyw gyllideb BPS nas gwariwyd?