Cais am Drwydded Parcio Flynyddol ar gyfer Maes Parcio Coed Moel Famau

0%
 
Sylwer bod trwyddedau'n rhedeg yn flynyddol o 1 Ebrill i 31 Mawrth y flwyddyn ganlynol e.e., 1 Ebrill 2021 i 31 Mawrth 2022.

Gallwch wneud cais am drwydded parcio flynyddol ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn ond bydd yn dal i ddod i ben ar 31 Mawrth.

1. Dewiswch y math o gais: *