Y Gwasanaeth Gwrando ar Gyflenwyr

Croeso i'r Gwasanaeth Gwrando ar Gyflenwyr. I ddechrau'r arolwg, darllenwch yn gyntaf y datganiadau canlynol a chytuno iddynt:
 

Rwy'n cadarnhau nad yw unrhyw faterion yr wyf yn eu disgrifio yn destun unrhyw achos cyfreithiol nac ymchwiliad, sydd naill ai wedi eu cychwyn neu sydd o dan ystyriaeth, a byddaf yn rhoi gwybod i'r Gwasanaeth os caiff achos cyfreithiol neu ymchwiliad ar wahân ei gychwyn.

Rwy'n cydnabod na ellir dibynnu ar unrhyw ganlyniad ysgrifenedig fel cyngor neu dystiolaeth gyfreithiol os bydd y mater a ddisgrifir yn destun ymchwiliad gan y Gwasanaeth.
 
Rwy'n cydnabod nad her ffurfiol i broses gaffael fydd y ffaith bod y ffurflen hon yn cael ei chyflwyno, ac na chaiff ei ystyried felly.

  *