Arolwg o Ymgeiswyr Etholiadau Lleol yng Nghymru 2022 | 2022 Survey of Local Government Candidates in Wales

Arolwg Ar Gau | Survey Closed


Ein nod yw sicrhau bod yr arolwg hwn ar gael cyn asgynted â phosibl. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â surveys@data.cymru neu ffoniwch 029 2090 9500.   We aim to make this survey available as soon possible. For more information contact surveys@data.cymru or call 029 2090 9500.
Polisi preifatrwydd Uned Ddata Llywodraeth Leol ~ Cymru | Privacy policy Local Government Data Unit ~ Wales © 2016 – 2023