Newidiadau i'r Amodau Cydnabod

0%

Ymgynghoriad ar newidiadau i’r Amodau Cydnabod

 
Gellir ymateb i’r ymgynghoriad hwn drwy gwblhau’r arolwg ar-lein yn:

Dylid anfon ymatebion erbyn 18:00 ar 25 Hydref 2019 fan bellaf.

Os nad yw cwestiwn yn berthnasol neu os nad ydych yn siŵr sut i ymateb, anwybyddwch y cwestiwn hwnnw a symud ymlaen i’r un nesaf.

Os yw'n bosibl, peidiwch â chynnwys data personol yn eich ymatebion i'n cwestiynau.

Os hoffech gyflwyno’ch ymateb drwy ddefnyddio fformat arall, cysylltwch ag un o’r canlynol;

polisi@cymwysteraucymru.org
consultations@ofqual.gov.uk
ccearegulation@ccea.org.uk

Mae'r holiadur hwn ar gael yn Saesneg hefyd